Home Tags Yêu một người gia trưởng

Tag: yêu một người gia trưởng

Có nên lấy người đàn ông gia trưởng hay không?

Một người đàn ông gia trưởng, là người luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Họ coi mình là “trung tâm” và luôn muốn đối phương phải nghe theo họ, dẫn đến tính cách bảo thủ và khó gần