Cảm giác của người yêu đơn phương như thế nào. Làm sao để thoát khỏi nó?

Cảm giác của người yêu đơn phương như thế nào. Làm sao để thoát khỏi nó?
Cảm giác của người yêu đơn phương như thế nào. Chắc chắn một điều rằng, nó không hề đúng như những bộ phim tình cảm. Một cảm giác vỡ vụn, có thêm phần buồn tủi. Cái cảm giác đó, lúc mới chớm đầu rất thích thú, rất mơ mộng và hạnh phúc. Nhưng thời gian ...