Home Tags Thiếu tướng công an

Tag: thiếu tướng công an

Cướp ngay phải nhà có người thân làm thiếu tướng công...

Do chê số tiền, vàng gia chủ đưa cho ít quá. Tên cướp yêu cầu chủ nhà ra ngoài ngân hàng rút tiếp. Nhưng...