Lấy người có con riêng. Yêu người có con riêng phải làm sao

Lấy người có con riêng. Yêu người có con riêng phải làm sao
Lấy người có con riêng. Đó là sự đắn đo, suy nghĩ của nhiều bạn khi quyết định kết hôn với một người đã có con. Cũng không phải suy nghĩ của riêng những người trong cuộc. Mà là của gia đình, của xã hội. Đôi khi nó là những định kiến luôn tồn tại trong ...