Tại sao không nên lấy vợ sớm. Vậy đàn ông nên lấy vợ khi nào? 2

Tại sao không nên lấy vợ sớm. Vậy đàn ông nên lấy vợ khi nào?
Tại sao không nên lấy vợ sớm. Câu hỏi đặt ra liên quan đến nhiều vấn đề như : Điều kiện kinh tế chưa có? Hay đơn giản bạn đã có kỹ năng làm chồng, bạn đã chuẩn bị gì để bắt đầu một cuộc sống gia đình ? Ở một cái tuổi mới chập ...